บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดが手掛けたโรงงาน ไทยมีโก้ หน่วยงานพันท้ายฯ | homify
プロフィール写真の変更
カバー写真の変更
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง…

บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง ...
「送信」ボタンをクリックすると、プライバシーポリシーを読み、上記に記入した情報が私の要求のために処理されることに同意します。
注: privacy@homify.com にメールを送ることで、この同意を取り消せます。
送信!
専門家の方が返信をします。しばらくお待ちください!

โรงงาน ไทยมีโก้ หน่วยงานพันท้ายฯ

規模
4672 m² (面積)
  • บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดが手掛けたオフィスビル

  • บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดが手掛けたオフィスビル

  • บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดが手掛けたオフィスビル

Admin-Area