Công ty Minh Khang
新しいプロジェクト
住所
442 Ngộ Gia Tự, Phường 4, Quận 10, TpHCM
70000 Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ベトナム
+84-2839272029 sanphamnhuacongnghiep.com