Mua Phế Liệu Thịnh Phát
新しいプロジェクト
住所
347 Phú Lợi
820000 Phú Chánh, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam
ベトナム
+84-907824888 muaphelieuthinhphat.com