Thiết kế nội thất ICONINTERIOR

プロジェクト

住所
163 Hai Bà Trưng, Phường 6. Quận 3, HCM
70000 Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Việt Nam
ベトナム
+84-889980184 noithaticon.vn

レビュー

Thì công giống thực tế, sẽ ủng hộ và giới thiệu 
ほぼ 2 年前
プロジェクト日程: 10月 2020
Công ty chuyên nghiệp , bài bản . Tiến độ thần tốc .
ほぼ 2 年前
プロジェクト日程: 9月 2019
Lần đầu làm việc với công ty việt nam mà cảm nhận được sự bài bản chuyên nghiệp . Từ khâu lên ý tưởng cho tới không khảo sát và nhiệm thu .
ほぼ 2 年前
プロジェクト日程: 1月 2020